Какъв е моят път в живота?

„Очевидно, някакво същностно познание бях забравил… или може би още не бях открил – вече не зная“

Десетото откровение,  Джеймс Редфийлд

Кой е моят път и вървя ли по него? Може би това е най-често задаваният въпрос на човека към самия себе си. В съзнанието ни е закодирано познанието, че сме дошли в определена цел, която трябва да постигнем. Затова непрекъснато търсим начини за усъвършенстване. Целта, само по себе си, е идеална, съществува само илюзорно в нашето съзнание. За да я достигнем обаче е необходимо да развиваме нашите далеч не толкова идеални качества и способности.

Ако не вярвате, че сте духовни същества, слезли в материалното тяло, за да учите, то само си помислете за всичко онова, което сътворявате ежедневно и поставяте в графата „чудо“,  „стечение на обстоятелствата“ или просто „случайност“. Човекът е в състояние да твори продукт, който на практика не може да възникне чрез естествен процес, не подлежи на механизация. Против законите на физиката и всички други материални условности, факт е, че едно литературно или музикално произведение не може да излезе от материята. То идва от Духа.

Тялото е инструментът, който превръща този процес в нещо осезаемо, гледаемо и чуваемо, но то е само проводникът тази информация. Тя не съществува в реалния свят и не може да бъде прекопирана или създадена по изкуствен начин. Перфектната мелодия не стои закодирана в ума ти. Няма склад, в който познанието дреме. То идва, когато трябва да бъде материализирано. Когато Душата си го спомни. Защото на Земята единствено материята дава форма. Вибрацията на конкретното познание не може да бъде общодостъпна преди да й бъде дадена форма. Тази вибрация идва до конкретния индивид и той я поема. Веднъж достигнала до него, тя може и трябва да бъде предадена.

Твоят път – това са нишките от всички онези вибрации, които съзнанието ти трябва да улови, за да материализира. Не забравяй – ти ги гост на тази Земя. Ти си дошъл, за да оставиш някакво познание. Просто е. Душата не слиза, за да живее в конвенционалния смисъл на думата. Нейното живеене се изразява именно в предаване на познание. Познание, което самата тя е забравила с идването си и трябва да си спомни, за да му придаде форма там, където то е необходимо. Чрез познание към израстване. Първо на Душата, след това на индивида и накрая, на цялото това колективно съзнание, което пребивава на Земята.

Няма как да има експанзия, ако няма познание. Невежеството е в основата на деградацията във всичките й измерения. Как ще разшириш ума си ако спреш да се развиваш. Как Душата ще научи уроците, ако откаже да чувства целият диапазон емоции, които й се предоставят. Не е необходимо пътят ти да бъде труден, за да знаеш, че е правилен. Напротив, когато си на прав път цялата Вселена ти съдейства. Трудностите идват само и единствено, когато се отклониш от пътя. Няма такова нещо като изкупен грях или изстрадано щастие. Има единствено проба-грешка. Учене. Спомняне на забравеното познание. Бог никога не наказва и не изпитва. Човек сам наказва себе си!

Знаете, че любовта не е ново знание за вас. Душата изначално знае как да обича, защото всичко сътворено по начало означава любов. Не можеш да създаваш на базата на друго. Не случайно Бог е Любов. Любовта е единственият спомен, с който Душата слиза на Земята. Тя възпитава теб, не е необходимо ти да я възпитаваш у себе си. Трябва единствено да я допуснеш, защото понякога я забравяш. Ти знаеш как да обичаш без да трябва някой да те учи на това.

Пътят ти се обуславя единствено в предаване на тази любов, въплъщавайки я във формата, която само ти можеш да й придадеш.

Любовта е универсална в чистия си вид, но на Земята всеки я тълкува и изпитва по своему. Какъв е твоят начин да обичаш? Как твориш реалността си? Кое е онова нещо, което осмисля пребиваването ти тук? Онова, без което се чувстваш ограбен и непълен. За всеки То е различно, както различен е и пътят ни. Когато разбереш как обичаш и какво правиш, какво сътворяваш с тази любов, ще си спомниш и причината да те има. Всичко се подрежда, когато осъзнаеш пътят си!

travel-quote-4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s